Công ty Tiến Thịnh cần tuyển gấp Chỉ huy trưởng và Chỉ huy phó công trình với mức lương hấp dẫn và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Công ty Tiến Thịnh cần tuyển gấp Kỹ sư Xây dựng làm việc tại công trường với mức lương hấp dẫn và nhiều cơ hội hoàn thiện, phát huy năng lực bản thân.

Công ty Tiến Thịnh cần tuyển gấp Kỹ sư Xây dựng làm việc tại Văn phòng  với mức lương hấp dẫn và nhiều cơ hội hoàn thiện, phát huy năng lực bản thân.

JoomShaper