Công ty Cổ phần hạ tầng-xây dựng Tiến Thịnh đã được Sở xây dựng Hà Nội cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số  HAN-00013192 ban hành theo Quyết định số 376/QD-SXD ngày 25/06/2018. Theo đó, Công ty Tiến Thịnh có đầy đủ năng lực để thi công các công trình Dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật hạng II, công trình Công nghiệp và Giao thông hạng III.

 

 

 

 

 

 

Contact Us

Headquarter: No 47 Road 3-8 Gamuda Gardens Urban, Tran Phu, Hoang Mai, Ha Noi, Viet Nam

Office: Room 801, B Tower, CTI 1-1B Building, Vinh Hoang Urban, Hoang Mai, Ha Noi, Viet Nam

Telephone: +84.462935159;

Hotline: +84.988612203;

Email: tienthinhjsc@gmail.com

JoomShaper